BALABALA 2021 天猫双11
官旗店海报篇

Date:2021
Client:BALABALA

2021年9月,事务所受到邀请为 BALABALA 双11活动产出一组三维视觉。

 

本次活动以「探索就现在」为主题,以「梦想无界空间」为核心视觉概念,打造了1个梦想无界空间和8个趣味星球。

 

故事线中8个星球场景,串联成一个奇幻、童真的梦想宇宙空间,小朋友可以从中探索、汲取能量、捕获快乐。巴拉巴拉将和小朋友们一起出发,保持童心、守护健康、共赴成长。

 

场景陈列:梦想无界空间|奇幻王国 |零度梦境|奇趣空间|异想空间|梦幻之城|乐动魔方|集梦空间站|彩蛋乐园

Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag
Drag

© 2021  Qode, All Rights Reserved